De beweringen van de regering om de verlenging van de Uitzendregistratie (Erte) sectoraal te maken, openen een onzeker pad voor honderdduizenden werknemers en duizenden bedrijven die mogelijk achterwege blijven. Er zijn maar weinig, en niet erg vleiend, hun alternatieven. Vanuit de werkgeversvereniging en de vakbonden praten ze over de sluiting van personeelsaanpassingen.

Soorten Ertes vandaag?

Overmacht.

Goedgekeurd met de staat van alarm, waren ze gekoppeld aan de beperkingen en verboden die door de regering waren vastgesteld. Ze zijn begiftigd met meer voordelen dan gewone Ertes. In het geval van loontrekkenden mochten ze de uitkering innen zonder dat het minimumbedrag werd uitbetaald en de tijd dat ze in de Sepe waren, zou niet aftrekken van toekomstige werkloosheidsuitkeringen. Voor de bedrijven waren de procedures soepeler, zonder de noodzaak om met de arbeiders te onderhandelen (hoewel de ineenstorting van de administraties tot talrijke conflicten heeft geleid in hun verwerking en goedkeuring).

Het is bedoeld om economische, technische, organisatorische en productieredenen (Etop). Het is de klassieke Erte die wordt gebruikt in tijden van crisis. Ze moeten vooraf worden overeengekomen tussen het bedrijf en de werknemers. De keuringstermijnen zijn langer en de Arbeidsinspectie grijpt in.

Ertes van “hergroei”.

Het zijn gevallen van overmacht die sinds 1 juli worden aangevraagd door bedrijven die worden getroffen door nieuwe bestellingen van de administratie die hun normale activiteit verhinderen. Zoals de limieten voor uitgaansgelegenheden of bedrijven in steden die zijn teruggekeerd naar fase I.

Leave a Comment